Creditcard nummer

creditcardnummerHet creditcard nummer opent voor u verschillende deuren. Wanneer u over een dergelijk nummer beschikt kunt u er immers zeer eenvoudig aankopen mee doen via het internet, maar ook in het dagelijkse leven. Wanneer u online met uw creditcard een betaling wenst uit te voeren dient u steevast een aantal gegevens in te vullen. Het creditcard nummer is daar één van en wordt vaak vergezeld van de vervaldatum van uw kaart net als het 3-cijferig nummer op de achterzijde.

Lees verder Creditcard nummer

Creditcard studenten

Studenten vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven en zijn de toekomst voor onze economie. Helaas is studeren behoorlijk duur en gaan studenten daarom maar wat vaak op zoek om over een beetje extra geld te kunnen beschikken. Eén van de mogelijkheden om snel aan wat extra geld te komen is natuurlijk het gebruiken van een creditcard, maar helaas is ook dat niet altijd mogelijk. Studenten beschikken niet over een inkomen en kunnen daardoor eigenlijk al niet voldoen aan de belangrijkste regel die verbonden is aan het verkrijgen van een creditcard.

Lees verder Creditcard studenten

Prepaid creditcard

Uit recent onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen er voor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden van een creditcard. Helaas is het zo dat niet iedereen over een gewone creditcard kan beschikken. Mensen die bijvoorbeeld een BKR codering toegekend hebben gekregen kunnen het beschikken over een gewone creditcard eigenlijk reeds vergeten. Voor deze mensen, net als voor mensen die het gebruik van een gewone creditcard eigenlijk niet helemaal vertrouwen is er de prepaid creditcard, een creditcard waarmee het mogelijk wordt gemaakt om alleen maar te betalen met wat u ook daadwerkelijk hebt uit te geven.

Lees verder Prepaid creditcard

Virtuele creditcard

Een virtuele creditcard wordt veelal ook wel de online creditcard genoemd. Het is met een dergelijke creditcard zoals de naam reeds doet vermoeden mogelijk om online betalingen uit te voeren. Toch stellen veel mensen zich vragen bij de virtuele creditcard omdat het eigenlijk helemaal geen creditcard is. Veelal kunt u het nummer van de kaart bijvoorbeeld slechts voor één betaling gebruiken en daarnaast is het zo dat er geen maandelijkse kosten of jaarlijkse bijdragen voor worden aangerekend. De virtuele creditcard lijkt dan ook enkel en alleen interessant voor mensen die de gewone klassieke creditcards niet vertrouwen en hun gegevens niet in een betaalsysteem wensen in te geven.

Lees verder Virtuele creditcard

Hotel reserveren zonder creditcard

Steeds vaker wordt er u bij het boeken van een hotel via het internet of telefonisch gevraagd om de gegevens van uw creditcard. Door de gegevens van uw creditcard te verstrekken beschikt het hotel in kwestie over een bepaalde waarborg. In de meeste gevallen wordt er bij annulatie een vooraf overeengekomen bedrag van de creditcard afgeschreven. Ook wanneer u bij aankomst in het hotel een rekening op uw kamer wenst te openen dient u veelal te beschikken over een creditcard, maar zijn er ook mogelijkheden voor mensen die niet over een VISA of Master Card beschikken?

Lees verder Hotel reserveren zonder creditcard

Auto huren zonder creditcard

Wanneer u tijdens uw vakantie reeds een auto heeft geboekt zult u weten hoe deze procedure doorgaans verloopt. Voor het boeken van de auto zelf dient u steevast over een creditcard te beschikken. Diezelfde kaart dient u samen met uw identiteitskaart bij het afhalen van de auto voor te leggen. Er wordt van uw creditcard doorgaans ook een bepaald voorschot afgetrokken waarna het resterende bedrag ter plaatse bij het inleveren van de auto wordt afgeschreven. Mocht er schade opgetreden zijn aan de auto, dan heeft de verhuurmaatschappij het recht om de kosten voor die schade eveneens van de creditcard af te schrijven. Dit alles doet de vraag oprijzen of het dan wel mogelijk is om een auto te huren zonder creditcard.

Lees verder Auto huren zonder creditcard

Hypotheek verhogen

Wanneer u een huis heeft gekocht zult u er meer dan waarschijnlijk voor hebben gekozen om een hypotheek af te sluiten. Waarschijnlijk heeft u hier voldoende onderzoek naar gedaan om te bepalen welk bedrag u nodig had voor de aankoop van uw huis. Afhankelijk van uw financiële situatie en de financiële waarborgen die u aan de bank kon geven zal men het gevraagde krediet al dan niet hebben goedgekeurd. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek voor kosten komt te staan aan uw huis die u niet zomaar kunt betalen.

Lees verder Hypotheek verhogen

Hypotheek oversluiten

Alvorens u een hypotheek afsluit zult u zonder enige twijfel het nodige onderzoek verrichten. U zult bijvoorbeeld proberen te achterhalen welke hypotheek voor u het interessantste is en vooral waar u deze het best af kunt sluiten. Hoe grondig u dit onderzoek ook doet, het is niet ondenkbaar dat de financiële markt gedurende de looptijd van uw hypothecaire lening (zo’n 20 à 30 jaar!) verandert. Omwille van deze reden zal het u goed doen om te weten dat er een mogelijkheid bestaat om uw hypotheek over te sluiten. Maar een hypotheek oversluiten, wat houdt dit precies in?

Lees verder Hypotheek oversluiten

Hybride hypotheek

Het afsluiten van een hypothecaire lening is een belangrijke beslissing. Er zijn vandaag de dag echter reeds zoveel verschillende hypotheekvormen op de markt dat het voor mensen die geen kennis hebben van de financiële wereld erg lastig is geworden om een gepaste hypothecaire lening te kunnen vinden. De hybride hypotheek is zo’n vrij recente hypotheekvorm waarbij het als kredietnemer in principe mogelijk is om zelf te kiezen hoe er wordt afgelost. De hybride hypotheek kan immers gebruikt worden als spaarhypotheek, maar ook als  beleggingshypotheek. Klinkt dit interessant?

Lees verder Hybride hypotheek

Hypotheek zonder intentieverklaring

Het afsluiten van een hypotheek zonder vast werk brengt altijd een aanzienlijk risico met zich mee. Dat risico beperkt zich niet enkel en alleen tot u als kredietnemer, maar ook banken nemen met het verstrekken van een dergelijk krediet een groot risico. Wanneer u op een bepaald ogenblik zonder werk valt bent u immers meer dan waarschijnlijk niet meer in staat om de lening volgens de kredietvoorwaarden af te betalen met alle gevolgen van dien. Wanneer u over een tijdelijk contract beschikt heeft u echter wel de mogelijkheid om een hypothecaire lening aan te vragen. Wanneer uw werkgever namelijk bereidt is om een zogenaamde intentieverklaring op te maken kan dat er voor zorgen dat uw kansen op het verkrijgen van een dergelijk krediet aanzienlijk worden vergroot.

Lees verder Hypotheek zonder intentieverklaring

Hypotheek voor studenten

Een hypotheek voor studenten bestaat officieel niet. Het is geen officiële hypotheekvorm. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat je als student graag een hypotheek wilt. Nu is dit in de meeste gevallen kansloos en onmogelijk. Geheel onmogelijk is het echter niet, want een enkele student krijgt het toch voor elkaar om een hypotheek te krijgen. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden.

Lees verder Hypotheek voor studenten

Hypotheek zelfstandig ondernemer

Wanneer u als zelfstandig ondernemer een hypotheek wenst af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat u niet kunt rekenen op zaken als een werkgeversverklaring. U bent uw eigen baas en dus dient u er zelf voor te zorgen dat u de bank alle waarborgen kunt geven die vereist zijn om de aangevraagde hypotheek goed te keuren. Kunt u dit niet en beschikt u over onvoldoende financiële waarborgen, dan zal de bank waarbij u de hypotheek heeft aangevraagd deze meer dan waarschijnlijk weigeren.

Lees verder Hypotheek zelfstandig ondernemer

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een bekende hypotheekvorm in Nederland. Bij deze hypotheek blijven de bruto maandelijkse lasten de hele looptijd gelijk. Zo weet je waar je aan toe bent, het geeft zekerheid. Je bent niet direct afhankelijk van de marktrente want je weet dat je elke maand bruto hetzelfde bedrag moet betalen. De hypotheekrente is ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Dit wordt hypotheekrenteaftrek genoemd.

Lees verder Annuïteitenhypotheek

Lineaire hypotheek

Het is bekend dat niet iedere potentiële hypotheeknemer dezelfde voorwaarden stelt aan zijn of haar hypothecaire lening. Een lineaire hypotheek is een vorm van hypothecaire lening waarbij er gedurende de looptijd steeds een vast bedrag wordt afgelost. De aflossing van dit vast bedrag zorgt er voor dat het fiscaal voordeel minder wordt naarmate de jaren verstrijken. Daar staat dan tegenover dat u door de jaren heen wel steeds iets meer ademruimte krijgt. Het bedrag dat moet worden afgelost wordt dus steeds kleiner. U loopt daardoor ook een kleiner risico op financiële problemen door een betalingsachterstand van uw hypothecaire lening.

Lees verder Lineaire hypotheek

Hypotheek zonder vast contract

Sommige mensen hebben wel werk, maar geen vast contract. Deze mensen willen vaak een hypotheek zonder vast contract. Werkgevers moeten na drie jaarcontracten een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Dat is wettelijk verplicht. Het gebeurt dat werkgevers geen contract voor onbepaalde tijd willen geven. Zo word je dus na drie jaarcontracten ontslagen. Je hebt dan geen werk meer, en dus ook geen inkomen. Daarom stellen sommige verstrekkers van hypothecaire leningen een extra eis, namelijk het bezitten van een vast contract.

Lees verder Hypotheek zonder vast contract

Werkgeversverklaring hypotheek

Wanneer u er voor kiest om een hypotheek af te sluiten dient u er zich van bewust te zijn dat u een grote financiële verplichting aangaat. Voor het afsluiten van een hypotheek als werknemer dient u dan ook steevast te beschikken over een zogenaamde werkgeversverklaring. Dit is een verklaring die door uw werkgever opgemaakt moet worden en die stelt dat men in de nabije toekomst niet van plan is om u te ontslaan. Dit is zowel van belang voor u als voor de bank. Door deze verklaring weet de bank immers dat u zult kunnen blijven beschikken over uw huidig inkomen en weet u dat u in staat zult zijn om te kunnen blijven voldoen aan uw financiële verplichtingen.

Lees verder Werkgeversverklaring hypotheek

Geld lenen zonder BKR toetsing

In de huidige maatschappij wordt er veel geld geleend. Landen doen het, banken doen het, en ook consumenten lenen geld. Bij alle leningen wil degene die het geld uitleent, het geld natuurlijk ook weer terugkrijgen, plus rente. Alleen als de lener het geld echt niet meer terug kan betalen, dan is de uitlener het geld kwijt. Dit gebeurt gelukkig niet vaak. Banken willen deze situaties natuurlijk koste wat het kost vermijden. Daarom is in 1965 het Bureau Krediet Registratie opgericht, vaak afgekort tot het BKR.

Lees verder Geld lenen zonder BKR toetsing