Creditcard studenten

Studenten vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven en zijn de toekomst voor onze economie. Helaas is studeren behoorlijk duur en gaan studenten daarom maar wat vaak op zoek om over een beetje extra geld te kunnen beschikken. Eén van de mogelijkheden om snel aan wat extra geld te komen is natuurlijk het gebruiken van een creditcard, maar helaas is ook dat niet altijd mogelijk. Studenten beschikken niet over een inkomen en kunnen daardoor eigenlijk al niet voldoen aan de belangrijkste regel die verbonden is aan het verkrijgen van een creditcard.

Gebrek aan inkomen

Aan het verkrijgen van een creditcard zijn verschillende voorwaarden verbonden. Het is namelijk zo dat binnen de financiële wereld een creditcard wordt aanzien als een manier van lenen. Een creditcard biedt u immers de mogelijkheid om de hele maand door aankopen te doen en deze pas aan het einde van de maand te betalen. Omwille van deze reden vereist een bank altijd dat u voor het toegekend krijgen van een creditcard over een bepaald vast inkomen beschikt en dat inkomen ook kunt aantonen. Studenten beschikken natuurlijk niet over een dergelijk inkomen waardoor een gewone creditcard steevast altijd geweigerd zal worden. Hou er ook rekening mee dat een bijbaantje als vanzelfsprekend niet meetelt.

Creditcard in combinatie met studiefinanciering

Teleurgesteld na het lezen van bovenstaande? Dat is nergens voor nodig, want er is nog hoop! Verschillende banken hebben er immers voor gekozen om speciale creditcards voor studenten in het leven te roepen. Deze creditcards zijn beperkt tot een limiet van 1000 euro per maand (wat natuurlijk al zeer aanzienlijk is) en kent min of meer dezelfde voorwaarden als de gewone creditcard, maar een lagere kostprijs. Voor het verkrijgen van een dergelijke creditcard studenten is het zo dat u in ieder geval de leeftijd van 18 jaar dient te hebben bereikt. Daarnaast dient u ook altijd over een rekening (in dit geval een studentenrekening) bij de bank te beschikken en moet u een studiefinanciering ontvangen van Dienst Uitvoering Onderwijs. Wanneer er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan zal ook het toegekend krijgen van de speciale creditcard studenten gewoon geweigerd worden.

Prepaid creditcard studenten

Wanneer u niet perse over een creditcard wenst te beschikken omdat betalingen dan pas aan het einde van de maand worden afgeschreven, maar omdat u bijvoorbeeld een buitenlandse stage loopt of iets dergelijks, dan kunt u er ook voor kiezen om een zogenaamde pre-paid creditcard aan te vragen. Met een dergelijke creditcard kunt u eveneens zeer eenvoudig overal ter wereld geld afhalen of via het internet betalingen uitvoeren, maar dient u er rekening mee te houden dat het geld meteen van de gekoppelde rekening wordt afgeschreven en er dus geen sprake is van een krediettermijn van 30 dagen. Verder is een pre-paid creditcard voor veel studenten een zeer interessante mogelijkheid om te kunnen genieten van de voordelen van een creditcard zonder dat men daarvoor dient te voldoen aan een hele waslijst met voorwaarden.