Geld lenen met laag inkomen

Wanneer u over een laag inkomen beschikt is het niet altijd even eenvoudig om geld te lenen. Toch is het in tegenstelling tot wat veel mensen wel eens denken ook niet compleet onmogelijk. U kunt met een laag inkomen perfect geld lenen, maar veel hangt af van het bedrag dat u wenst te lenen. Het spreekt voor zich dat u veel meer kans maakt om een klein bedrag te kunnen lenen dan een hypothecaire lening af te sluiten. Daarnaast speelt bij het afsluiten van een lening ook niet alleen uw inkomen mee, maar kunnen ook financiële waarborgen er voor zorgen dat het eenvoudiger wordt om geld te lenen.

Weinig geld lenen met laag inkomen

Wanneer u beschikt over een laag inkomen en aan het einde van de maand gewoon nood heeft aan een beetje extra budget kunt u dit eenvoudig verkrijgen door middel van een zogenaamde mini lening. Een mini lening biedt u de mogelijkheid om een bedrag te lenen dat doorgaans is gelegen tussen 100 en 750 euro. Let wel, een mini lening dient binnen de termijn van maximaal 14 dagen (soms 7 dagen!!) terug te worden betaald. Er zullen door de vernieuwde wetgeving niet direct hoge kosten op berekend worden, maar indien u ook maar 1 dag te laat bent kan er zo een rente van 20% opzitten. Een mini lening mag dan met andere woorden een interessante mogelijkheid zijn om snel weinig geld te lenen, het is indien u te laat terugbetaald ook een dure oplossing.

Veel geld lenen met laag inkomen

Weinig geld lenen met een laag inkomen lijkt dus op het eerste zicht nog niet zo’n probleem te zijn, maar wat wanneer u aan weinig geld niet voldoende heeft? Het spreekt voor zich dat veel geld lenen met een laag inkomen alweer aardig wat lastiger wordt. In dit geval wordt er vooral gekeken naar het inkomen waarover u beschikt. Het is vrij voor de hand liggend dat u met een laag inkomen van laat ons zeggen 1000 euro geen lening af kunt sluiten voor een maandelijkse afbetaling van 800 euro. Dit zou willen zeggen dat u amper 200 euro overhoudt om te kunnen voldoen aan de dagelijkse kosten zoals water, elektriciteit, etc. Veel geld lenen met een laag inkomen wordt dan ook vrij moeilijk, tenzij u de bank kunt overtuigen dat u in staat zult zijn om het geleende bedrag volgens hun voorwaarden terug te betalen, ook wanneer uw inkomen zo laag blijft. Dit is natuurlijk niet realistisch.

Hypotheek afsluiten met laag inkomen

Tot slot is er natuurlijk ook nog de hypothecaire lening. Van alle leningen die u kunt afsluiten is deze de moeilijkste. De kredietvoorwaarden die verbonden zijn aan het afsluiten van een hypothecaire lening zijn immer zo strikt dat er nauwelijks van afgeweken kan worden. De voorbije jaren is het toegekend krijgen van een hypothecaire lening ook een flink stuk lastiger geworden waardoor mensen die beschikken over een laag inkomen zich terecht de vraag stellen of zij er nog wel één kunnen afsluiten. De oorzaak hiervan is natuurlijk dat het om ontzettend veel geld gaat. Zoals in de inleiding reeds aangehaald is het echter niet alleen uw inkomen dat van belang is voor het afsluiten van een hypothecaire lening. Het is natuurlijk wel het eerste punt waar naar gekeken wordt, maar naast uw inkomen spelen ook eventuele financiële waarborgen een belangrijke rol in het verkrijgen van een hypotheek. Wanneer u over een inkomen beschikt van amper 1200 euro en u dus eigenlijk slechts 200 euro over heeft voor het afbetalen van een hypotheek kan u door effecten of spaargeld in onderpand te geven alsnog meer geld lenen. Op deze manier kunnen ook mensen met een laag inkomen perfect een hypothecaire lening afsluiten.