Hybride hypotheek

Het afsluiten van een hypothecaire lening is een belangrijke beslissing. Er zijn vandaag de dag echter reeds zoveel verschillende hypotheekvormen op de markt dat het voor mensen die geen kennis hebben van de financiële wereld erg lastig is geworden om een gepaste hypothecaire lening te kunnen vinden. De hybride hypotheek is zo’n vrij recente hypotheekvorm waarbij het als kredietnemer in principe mogelijk is om zelf te kiezen hoe er wordt afgelost. De hybride hypotheek kan immers gebruikt worden als spaarhypotheek, maar ook als  beleggingshypotheek. Klinkt dit interessant?

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek is eigenlijk een beetje de vreemde eend in de bijt. We kunnen niet zomaar een label plakken op de hybride hypotheek omdat hij uit verschillende delen bestaat. In principe zouden we de hybride hypotheek kunnen ontleden in drie stukken. Allereerst is er de hypothecaire lening zelf met daarbij twee verzekeringen. Deze twee verzekeringen zijn de beleggingsverzekering en de spaarhypotheek verzekering. In principe is het zo dat u zelf gemachtigd bent om gedurende de looptijd van de hypotheek aan te geven voor welke vorm van hypotheek u kiest. Door het afsluiten van de beide verzekeringen is het immers zowel mogelijk om de hybride hypotheek als beleggingshypotheek, maar ook als spaarhypotheek te gebruiken. Het spreekt voor zich dat het vooral de evolutie van de markt is die hier verantwoordelijk zal zijn voor de keuze die u maakt.

Het doorlopend krediet onder de hypotheken

Eveneens kenmerkend voor de hybride hypotheek is het feit dat er werkelijk van zo goed als alle voorwaarden kan worden afgeweken. In dit opzicht zouden we zelfs kunnen stellen dat de hybride hypotheek het doorlopend krediet is onder de hypothecaire leningen. Wanneer u een hogere of juist lagere premie wil betalen dan kan dat, maar het is eveneens mogelijk om de overlijdensrisico’s aan te pakken, en ook de looptijd is aan wijzigingen onderhevig. Let er wel voor op dat het switchen tussen de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek niet altijd even vlot gaat, en in bepaalde gevallen zelfs wordt uitgesloten. Hier zult u bij het afsluiten van een hybride hypotheek dan ook zeker en vast rekening mee moeten houden.

Premie hybride hypotheek

De premie van de hybride hypotheek is in principe steeds goedkoper dan de moderne levenhypotheek. De reden hiervoor is vrij eenvoudig. De kosten die bij een levenhypotheek in rekening worden gebracht voor het afsluiten van de polis, het beheren er van, etc. zijn bij een hybride hypotheek verworven in de hypotheekrente. Het enige nadeel hierbij is wel dat de “relatie” tussen de hypotheekverstrekker en de verzekeraar vastligt. Wanneer u na een verhuizing toch wenst over te stappen naar een andere hypotheekinstelling is dit in principe wel mogelijk, maar u dient er dan rekening mee te houden dat de tussenkomst van het hypotheekrentefonds zal verdwijnen. Ook dit is dus zeker en vast een punt om rekening mee te houden.

Hybride hypotheek interessant?

De hybride hypotheek wordt door veel mensen (terecht) aanzien als een zeer interessante vorm van hypothecaire lening. De keuzes die u kunt maken teneinde de aflossing van uw hypotheek zijn zeer uitgebreid waardoor u de kans verkleint dat er zich tijdens de looptijd van uw kredietovereenkomst problemen voordoen. Het is echter wel belangrijk om u niet te laten misleiden. In theorie mag het dan eenvoudig mogelijk zijn om te kunnen wisselen tussen het spaar- en beleggingsonderdeel, maar in de praktijk is dit vaak niet altijd het geval.