Hypotheek verhogen

Wanneer u een huis heeft gekocht zult u er meer dan waarschijnlijk voor hebben gekozen om een hypotheek af te sluiten. Waarschijnlijk heeft u hier voldoende onderzoek naar gedaan om te bepalen welk bedrag u nodig had voor de aankoop van uw huis. Afhankelijk van uw financiële situatie en de financiële waarborgen die u aan de bank kon geven zal men het gevraagde krediet al dan niet hebben goedgekeurd. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek voor kosten komt te staan aan uw huis die u niet zomaar kunt betalen.

Wanneer u een hypotheek op 30 jaar heeft afgesloten kan het bijvoorbeeld best voorkomen dat u na 20 jaar nood hebt aan het aanpassen van de isolatie van uw woning, of een ander soort noodzakelijke investering moet doen. Deze investering hoeft overigens niet eens noodzakelijk te zijn. De wens om een dakkapel in te laten bouwen kan al genoeg zijn om de hypotheek te willen verhogen.

Hypotheek verhogen mogelijk?

De eerste vraag die mensen zich zullen stellen is of het wel mogelijk is om een lopende hypotheek te verhogen. Hier kunnen we u gerust in stellen, wanneer u beschikt over de nodige financiële mogelijkheden is het perfect mogelijk om een bestaande hypotheek te verhogen. Veel hangt dus af van uw inkomen, maar dat is niet alles. Bij het verhogen van een hypotheek wordt ook rekening gehouden met de huidige kredietvoorwaarden. Deze kredietvoorwaarden hebben dan vooral betrekking op de looptijd van de overeenkomst. Wanneer u met andere woorden na 5 jaar reeds een verhoging aanvraagt is de kans groter dat deze wordt geweigerd dan wanneer u na 15 of 20 jaar een verhoging aanvraagt. Wanneer er zich gedurende de looptijd van uw hypotheek problemen hebben voorgedaan m.b.t. de afbetaling, dan kan ook dat een reden zijn voor de bank om de verhoging te weigeren. In deze situatie vrezen we dat een verhoging compleet is uitgesloten, tenzij u de bank er van kunt overtuigen dat u op financieel vlak ruim over voldoende mogelijkheden beschikt.

Hoeveel kan mijn hypotheek verhoogd?

Inmiddels weet u dat u de mogelijkheid heeft om uw hypotheek te verhogen, maar met hoeveel? Ook het bedrag waarmee u de hypotheek kunt verhogen is immers afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren hebben niet enkel en alleen betrekking op het bedrag dat u reeds heeft geleend, maar vooral op de aankoop welke u wenst te doen. Wanneer u wenst te investeren in isolatie kunt u bijvoorbeeld ook afwegen of het niet financieel voordeliger is om een beroep te doen op een zogenaamde groene lening in plaats van uw hypotheek te verhogen. Wilt u echter algemene uitbreidingen aanbrengen aan uw woning, dan zal de bank vragen hoeveel kapitaal u daarvoor nodig heeft. Een bepaald percentage van dat kapitaal kan dan bijgevoegd worden bij de hypothecaire lening, maar zeker niet meer. U dient er dus rekening mee te houden dat u voor iedere opwaardering van een hypotheek bepaalde documenten voor dient te kunnen leggen die aantonen hoeveel extra geld u exact nodig heeft.

Interessant genoeg?

Wanneer u uitbreidingen wenst uit te voeren aan uw huis kan het verhogen van uw hypotheek inderdaad interessant zijn. Het is in ieder geval interessanter dan het afsluiten van een volledig nieuwe lening omdat daar dan weer hogere kosten op aangerekend worden. Daarnaast is iedere lening naast uw hypothecaire lening er eigenlijk één teveel. Het is immers niet de bedoeling dat u op het einde van de maand helemaal niets meer overhoudt. Wanneer u echt over extra geld dient te beschikken om te investeren in aanpassingen aan uw woning is het verhogen van uw lopende hypothecaire lening met andere woorden vaak de beste oplossing.