Hypotheek zelfstandig ondernemer

Wanneer u als zelfstandig ondernemer een hypotheek wenst af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat u niet kunt rekenen op zaken als een werkgeversverklaring. U bent uw eigen baas en dus dient u er zelf voor te zorgen dat u de bank alle waarborgen kunt geven die vereist zijn om de aangevraagde hypotheek goed te keuren. Kunt u dit niet en beschikt u over onvoldoende financiële waarborgen, dan zal de bank waarbij u de hypotheek heeft aangevraagd deze meer dan waarschijnlijk weigeren.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat we grofweg twee verschillende vormen van hypotheken onderscheiden. Ten eerste is er de privé hypotheek als zelfstandig ondernemer. Ten tweede is er de zakelijke hypotheek als zelfstandig ondernemer. Deze twee hebben ieder een ander doel, daarom is het belangrijk om ze goed te onderscheiden.

Privé hypotheek als zelfstandig ondernemer

U kunt als zelfstandig ondernemer een privé hypotheek afsluiten. Een privé hypotheek is zoals de naam reeds doet vermoeden een hypotheek welke u voor private doeleinden afsluit. In dit geval gaat u als zelfstandig ondernemer een hypotheek afsluiten voor de aankoop van een eigen huis. Het wordt zelfstandige ondernemers omwille van fiscale doeleinden afgeraden om voor een private woning een zakelijke hypotheek af te sluiten. Op deze manier wordt niet alleen het bedrijf waarop de hypotheek werd afgesloten belast, maar zult u ook als zelfstandig ondernemer met aanzienlijke kosten worden opgescheept. Voor het afsluiten van een privé hypotheek als zelfstandig ondernemer dient u over min of meer dezelfde zaken als een gewone werknemer te beschikken. Een loonfiche welke een bepaald inkomen garandeert is in ieder geval onontbeerlijk.

Privé hypotheek als zelfstandig ondernemer berekenen

Als u deze privé hypotheek als zelfstandig ondernemer berekenen wilt, moet u niet alleen kijken naar uw inkomen, maar ook vooral naar uw beroep. Financiële buffers die in de loop der tijd opgebouwd zijn spelen natuurlijk, net als bij een normale hypotheek, ook altijd een grote rol. Er zijn bij het afsluiten van een hypotheek natuurlijk nooit genoeg buffers om het hele hypotheekbedrag te financieren. Daarom moet het bedrijf altijd borg staan voor de privé hypotheek. In dat geval moet zijn ook omzetcijfers gewenst. Op deze manier weet de bank zeker dat u (in geval van nood) kunt rekenen op kapitaal uit uw bedrijf om bij te springen waar nodig. We zouden in dit opzicht kunnen stellen dat het afsluiten van een privé hypotheek als zelfstandig ondernemer iets eenvoudiger is dan als werknemer, indien u natuurlijk over voldoende financiële middelen beschikt.

Zakelijke hypotheek als zelfstandig ondernemer

Een zakelijke hypotheek als zelfstandig ondernemer afsluiten verschilt op diverse vlakken van de privé hypotheek. Allereerst is het zo dat u voor het afsluiten van een zakelijke hypotheek geen loonfiche dient voor te leggen. De hypotheek wordt afgesloten op naam van uw bedrijf waardoor het niet u als persoon, maar wel uw bedrijf is die aan moet kunnen tonen dat het in staat is om het aangevraagde krediet volgens de voorwaarden terug te betalen. In dit geval zal een overzicht van de omzet en vooral de winst die door uw bedrijf gemaakt wordt bepalen of u in eerste instantie een zakelijke hypotheek kunt afsluiten en indien ja, voor welk bedrag. Het is immers niet omdat u een zakelijke hypotheek voor een bedrag van 100.000 euro aanvraagt dat u deze ook automatisch toegewezen zult krijgen. Mochten de cijfers van uw vennootschap niet voldoende zijn om een zakelijke hypotheek af te sluiten kunt u er ten allen tijde voor kiezen om ook persoonlijk borg te staan voor de lening, zelfs wanneer het om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gaat. Let wel, het spreekt voor zich dat hier heel wat nadelen en risico’s aan verbonden zijn. Mocht uw bedrijf onverhoopt niet in staat lijken om de afgesloten hypotheek af te betalen, dan kan men voor de resterende schuld bij u te raden gaan.