Hypotheek zonder intentieverklaring

Het afsluiten van een hypotheek zonder vast werk brengt altijd een aanzienlijk risico met zich mee. Dat risico beperkt zich niet enkel en alleen tot u als kredietnemer, maar ook banken nemen met het verstrekken van een dergelijk krediet een groot risico. Wanneer u op een bepaald ogenblik zonder werk valt bent u immers meer dan waarschijnlijk niet meer in staat om de lening volgens de kredietvoorwaarden af te betalen met alle gevolgen van dien. Wanneer u over een tijdelijk contract beschikt heeft u echter wel de mogelijkheid om een hypothecaire lening aan te vragen. Wanneer uw werkgever namelijk bereidt is om een zogenaamde intentieverklaring op te maken kan dat er voor zorgen dat uw kansen op het verkrijgen van een dergelijk krediet aanzienlijk worden vergroot.

Wat is een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is in principe niets meer of minder dan een document welke door uw tijdelijke werkgever wordt opgesteld waarin hij verklaart dat uw tijdelijk contract meer dan waarschijnlijk op termijn omgezet zal worden in een vast contract. Dit biedt niet alleen u als kredietnemer, maar ook de bank enige zekerheid wat betreft het inkomen waar u op kunt rekenen. Het probleem dat zich de laatste jaren stelt is echter dat niet veel werkgevers nog bereid zijn om een dergelijke verklaring op te maken. Hoe vreemd het ook is, maar tijdelijke contracten worden vandaag de dag nog maar zeer zelden op korte termijn omgezet in vaste contracten. U dient er dan ook met andere woorden altijd rekening mee te houden dat een werkgever in geen geval verplicht is om een dergelijke verklaring op te maken en het dus goed mogelijk is dat u dus met lege handen naar de bank trekt en dan wordt het verkrijgen van een hypotheek er als vanzelfsprekend niet eenvoudiger op… Een hypotheek zonder intentieverklaring is namelijk heel lastig.

Wat wanneer ik geen intentieverklaring krijg?

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is een werkgever niet verplicht om een intentieverklaring op te maken. Wanneer uw werkgever het opstellen van een dergelijke verklaring weigert, bijvoorbeeld omdat er geen enkele reden is om aan te nemen dat uw tijdelijk contract omgezet zal worden in een vast, dan dient u hier rekening mee te houden bij het aanvragen van uw hypothecaire lening. De ervaring heeft geleerd dat mensen die slechts over een tijdelijk inkomen beschikken en niet over voldoende financiële waarborgen, om in pand te geven voor het verstrekken van een grote lening, een hypotheek doorgaans kunnen vergeten. We willen u hiermee niet teleurstellen, maar in deze situatie lijkt het de bank veelal (terecht) te riskant om een dergelijk groot bedrag te verstrekken.

Hypotheek zonder intentieverklaring lastig

Zoals u na het lezen van dit artikel waarschijnlijk wel reeds heeft kunnen besluiten is het verkrijgen van een hypotheek zonder vast werk niet zo eenvoudig. Daarom is een hypotheek zonder intentieverklaring al helemaal niet zo eenvoudig. Het laten opstellen van een zogenaamde intentieverklaring door uw werkgever kan de mogelijkheid om het verkrijgen van een hypotheek vergroten, maar zelfs dan is er geen enkele zekerheid. Wanneer de bank ook maar het vermoeden heeft dat u op een bepaald ogenblik zonder inkomen zal komen te vallen heeft deze het recht om de aangevraagde hypotheek te weigeren. We wensen u in ieder geval veel succes.