Lineaire hypotheek

Het is bekend dat niet iedere potentiële hypotheeknemer dezelfde voorwaarden stelt aan zijn of haar hypothecaire lening. Een lineaire hypotheek is een vorm van hypothecaire lening waarbij er gedurende de looptijd steeds een vast bedrag wordt afgelost. De aflossing van dit vast bedrag zorgt er voor dat het fiscaal voordeel minder wordt naarmate de jaren verstrijken. Daar staat dan tegenover dat u door de jaren heen wel steeds iets meer ademruimte krijgt. Het bedrag dat moet worden afgelost wordt dus steeds kleiner. U loopt daardoor ook een kleiner risico op financiële problemen door een betalingsachterstand van uw hypothecaire lening.

Snelle aflossing van de lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is een vorm van hypothecaire lening die het voor kredietnemers mogelijk maakt om snel van het door hun geleende bedrag af te lossen. In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld de zogenaamde effectenhypotheek is het zo dat er wel van het geleende bedrag wordt afgelost, en dat door middel van een vast bedrag. Er zijn natuurlijk eveneens hypothecaire leningen op de markt waarbij het maandelijks af te lossen bedrag onderhevig is aan het nog openstaande bedrag, maar dat is bij een lineaire hypotheek dus niet het geval. Bij het afsluiten van de kredietovereenkomst zal er u meegedeeld worden welk bedrag er maandelijks afgelost moet worden, en dat zal zo blijven tot op het moment dat de volledige hypothecaire lening is terugbetaald.

Lineaire hypotheek fiscaal minder gunstig?

Het feit dat er constant door middel van hetzelfde bedrag van de hypothecaire lening wordt afgelost wil zeggen dat de lasten onder de vorm van de rente die berekend wordt op uw hypothecaire lening al snel lager komt te liggen. Dit zorgt er voor dat de lineaire hypotheek voor mensen die een zo optimaal mogelijk fiscaal voordeel verwachten niet echt geschikt is. Daar staat dan natuurlijk wel tegenover dat we de lineaire hypotheek eigenlijk wel kunnen zien als een hypotheek die recht door zee gaat. U weet vanaf het begin tot aan het einde waar u aan toe bent zodat u eigenlijk nooit tegen onverwachte problemen aan kunt lopen tijdens het aflossen van het door u geleende bedrag.

Rente lineaire hypotheek

Het is belangrijk om u er als hypotheeknemer van bewust te zijn dat de berekening van de rente op het nog openstaande bedrag er voor zorgt dat u vooral in de eerste jaren met vrij hoge kosten te maken heeft. Natuurlijk zullen deze kosten in de loop der jaren verminderen, maar u dient zich er toch min of meer zeker van te stellen dat u de eerste jaren de mogelijkheid zult hebben om deze hoge kosten te dragen. Is dit niet het geval, dan is de lineaire hypotheek waarschijnlijk niet meteen de meest geschikte hypotheekvorm voor u. Let op. Banken willen in onzekere financiële situaties de kredietnemer wel eens verplichten om een lineaire hypotheek af te sluiten. Zo vermindert het risico voor de bank zich snel. In principe is dit fout, want de kosten liggen de eerste jaren zo hoog dat dit voor mensen met een financieel onstabiele situatie kan zorgen voor ernstige betalingsproblemen.

Alles bij elkaar

De lineaire hypotheek is alles bij elkaar gezien best een interessante vorm van hypothecaire lening. Het feit dat er de eerste jaren zo’n hoge kosten in rekening gebracht worden kan immers eveneens aanzien worden als een positief punt. De hoogste lasten draagt u met andere woorden in de beginjaren zodat u de daarop volgende jaren over steeds meer ademruimte beschikt. Daarbij is het fiscaal voordeel aan het begin van de kredietovereenkomst het grootst zodat u zeer waarschijnlijk wel een bepaald bedrag kunt recupereren. Voor wie op zoek is naar een hypothecaire lening waarbij steeds een maximaal fiscaal voordeel van toepassing blijft is de lineaire hypotheek echter niet geschikt. De eerste jaren mag het fiscaal voordeel dan wel aanzienlijk zijn, daarna zal deze al snel beperkt worden.