Hypotheek oversluiten

Alvorens u een hypotheek afsluit zult u zonder enige twijfel het nodige onderzoek verrichten. U zult bijvoorbeeld proberen te achterhalen welke hypotheek voor u het interessantste is en vooral waar u deze het best af kunt sluiten. Hoe grondig u dit onderzoek ook doet, het is niet ondenkbaar dat de financiële markt gedurende de looptijd van uw hypothecaire lening (zo’n 20 à 30 jaar!) verandert. Omwille van deze reden zal het u goed doen om te weten dat er een mogelijkheid bestaat om uw hypotheek over te sluiten. Maar een hypotheek oversluiten, wat houdt dit precies in?

Lees verder Hypotheek oversluiten

Hypotheek verhogen

Wanneer u een huis heeft gekocht zult u er meer dan waarschijnlijk voor hebben gekozen om een hypotheek af te sluiten. Waarschijnlijk heeft u hier voldoende onderzoek naar gedaan om te bepalen welk bedrag u nodig had voor de aankoop van uw huis. Afhankelijk van uw financiële situatie en de financiële waarborgen die u aan de bank kon geven zal men het gevraagde krediet al dan niet hebben goedgekeurd. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek voor kosten komt te staan aan uw huis die u niet zomaar kunt betalen.

Lees verder Hypotheek verhogen

Hybride hypotheek

Het afsluiten van een hypothecaire lening is een belangrijke beslissing. Er zijn vandaag de dag echter reeds zoveel verschillende hypotheekvormen op de markt dat het voor mensen die geen kennis hebben van de financiële wereld erg lastig is geworden om een gepaste hypothecaire lening te kunnen vinden. De hybride hypotheek is zo’n vrij recente hypotheekvorm waarbij het als kredietnemer in principe mogelijk is om zelf te kiezen hoe er wordt afgelost. De hybride hypotheek kan immers gebruikt worden als spaarhypotheek, maar ook als  beleggingshypotheek. Klinkt dit interessant?

Lees verder Hybride hypotheek

Hypotheek voor studenten

Een hypotheek voor studenten bestaat officieel niet. Het is geen officiële hypotheekvorm. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat je als student graag een hypotheek wilt. Nu is dit in de meeste gevallen kansloos en onmogelijk. Geheel onmogelijk is het echter niet, want een enkele student krijgt het toch voor elkaar om een hypotheek te krijgen. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden.

Lees verder Hypotheek voor studenten

Hypotheek zonder intentieverklaring

Het afsluiten van een hypotheek zonder vast werk brengt altijd een aanzienlijk risico met zich mee. Dat risico beperkt zich niet enkel en alleen tot u als kredietnemer, maar ook banken nemen met het verstrekken van een dergelijk krediet een groot risico. Wanneer u op een bepaald ogenblik zonder werk valt bent u immers meer dan waarschijnlijk niet meer in staat om de lening volgens de kredietvoorwaarden af te betalen met alle gevolgen van dien. Wanneer u over een tijdelijk contract beschikt heeft u echter wel de mogelijkheid om een hypothecaire lening aan te vragen. Wanneer uw werkgever namelijk bereidt is om een zogenaamde intentieverklaring op te maken kan dat er voor zorgen dat uw kansen op het verkrijgen van een dergelijk krediet aanzienlijk worden vergroot.

Lees verder Hypotheek zonder intentieverklaring

Hypotheek zelfstandig ondernemer

Wanneer u als zelfstandig ondernemer een hypotheek wenst af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat u niet kunt rekenen op zaken als een werkgeversverklaring. U bent uw eigen baas en dus dient u er zelf voor te zorgen dat u de bank alle waarborgen kunt geven die vereist zijn om de aangevraagde hypotheek goed te keuren. Kunt u dit niet en beschikt u over onvoldoende financiële waarborgen, dan zal de bank waarbij u de hypotheek heeft aangevraagd deze meer dan waarschijnlijk weigeren.

Lees verder Hypotheek zelfstandig ondernemer

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een bekende hypotheekvorm in Nederland. Bij deze hypotheek blijven de bruto maandelijkse lasten de hele looptijd gelijk. Zo weet je waar je aan toe bent, het geeft zekerheid. Je bent niet direct afhankelijk van de marktrente want je weet dat je elke maand bruto hetzelfde bedrag moet betalen. De hypotheekrente is ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Dit wordt hypotheekrenteaftrek genoemd.

Lees verder Annuïteitenhypotheek

Lineaire hypotheek

Het is bekend dat niet iedere potentiële hypotheeknemer dezelfde voorwaarden stelt aan zijn of haar hypothecaire lening. Een lineaire hypotheek is een vorm van hypothecaire lening waarbij er gedurende de looptijd steeds een vast bedrag wordt afgelost. De aflossing van dit vast bedrag zorgt er voor dat het fiscaal voordeel minder wordt naarmate de jaren verstrijken. Daar staat dan tegenover dat u door de jaren heen wel steeds iets meer ademruimte krijgt. Het bedrag dat moet worden afgelost wordt dus steeds kleiner. U loopt daardoor ook een kleiner risico op financiële problemen door een betalingsachterstand van uw hypothecaire lening.

Lees verder Lineaire hypotheek

Hypotheek zonder vast contract

Sommige mensen hebben wel werk, maar geen vast contract. Deze mensen willen vaak een hypotheek zonder vast contract. Werkgevers moeten na drie jaarcontracten een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Dat is wettelijk verplicht. Het gebeurt dat werkgevers geen contract voor onbepaalde tijd willen geven. Zo word je dus na drie jaarcontracten ontslagen. Je hebt dan geen werk meer, en dus ook geen inkomen. Daarom stellen sommige verstrekkers van hypothecaire leningen een extra eis, namelijk het bezitten van een vast contract.

Lees verder Hypotheek zonder vast contract

Werkgeversverklaring hypotheek

Wanneer u er voor kiest om een hypotheek af te sluiten dient u er zich van bewust te zijn dat u een grote financiële verplichting aangaat. Voor het afsluiten van een hypotheek als werknemer dient u dan ook steevast te beschikken over een zogenaamde werkgeversverklaring. Dit is een verklaring die door uw werkgever opgemaakt moet worden en die stelt dat men in de nabije toekomst niet van plan is om u te ontslaan. Dit is zowel van belang voor u als voor de bank. Door deze verklaring weet de bank immers dat u zult kunnen blijven beschikken over uw huidig inkomen en weet u dat u in staat zult zijn om te kunnen blijven voldoen aan uw financiële verplichtingen.

Lees verder Werkgeversverklaring hypotheek

Geld lenen met laag inkomen

Wanneer u over een laag inkomen beschikt is het niet altijd even eenvoudig om geld te lenen. Toch is het in tegenstelling tot wat veel mensen wel eens denken ook niet compleet onmogelijk. U kunt met een laag inkomen perfect geld lenen, maar veel hangt af van het bedrag dat u wenst te lenen. Het spreekt voor zich dat u veel meer kans maakt om een klein bedrag te kunnen lenen dan een hypothecaire lening af te sluiten. Daarnaast speelt bij het afsluiten van een lening ook niet alleen uw inkomen mee, maar kunnen ook financiële waarborgen er voor zorgen dat het eenvoudiger wordt om geld te lenen.

Lees verder Geld lenen met laag inkomen

BKR hypotheek

Bij een hypotheekaanvraag bij een bank wordt er altijd gekeken naar eventuele BKR registraties. Er wordt dus een BKR toetsing gedaan. Met andere woorden, er wordt gekeken of je wel betrouwbaar genoeg bent. Want prioriteit nummer één voor de bank is natuurlijk om het geld terug te krijgen, inclusief rente. En deels daarvoor bestaat het BKR. Als je een hypotheek aanvraagt, wordt er natuurlijk wel gesproken over veel geld. Dat is de reden dat de bank bij een hypotheekaanvraag altijd toetst op eventuele negatieve BKR registratie’s.

Lees verder BKR hypotheek