Renteloze lening

Het leven is duur. Wanneer we nood hebben aan een bepaald stukje extra kapitaal kan het voorkomen dat we hiervoor een lening dienen af te sluiten. Helaas kost een lening afsluiten ook geld. Daar komt bij dat niet iedereen in staat is om een gewone lening bij een bank of financiële instelling af te sluiten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan studenten, jonge koppels of zelfs jonge ondernemers. In dit geval kunt u er altijd voor kiezen om op zoek te gaan naar een renteloze lening. Hoewel u deze niet via de reguliere kanalen af zult kunnen sluiten zijn er toch enkele voor de hand liggende mogelijkheden.

Renteloze lening bij familie of vrienden

Algemeen gezien kan een renteloze lening enkel en alleen worden afgesloten bij familie of vrienden. In dat geval staat een renteloze lening dan ook doorgaans altijd gelijk aan een kosteloze lening. Er zal met andere woorden geen enkele winst aangerekend worden door de kredietgever. We noemen een dergelijke lening ook vaak een “onderhandse lening”. Hoewel u waarschijnlijk allebei wel uit goede bedoelingen handelt wordt het toch steeds aangeraden om de overeenkomst op papier te zetten. Op deze manier kan er geen enkele discussie ontstaan en heeft u allebei een wettelijk document om op terug te kunnen vallen in geval van betwisting. Hou er immers rekening mee dat het niet is omdat u geld gaat lenen bij vrienden of familie dat u zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst dient te houden. De lening mag overigens geen groot bedrag zijn. Anders is het wettelijk verplicht om een marktconforme rente erbij te doen, en dan is het geen renteloze lening meer.

Renteloze lening bij een bank

Het afsluiten van een renteloze lening bij een bank is niet mogelijk. Op iedere lening die u bij een bank af wenst te sluiten zal er immers steevast een bepaalde kostprijs in rekening worden gebracht. Deze kostprijs wordt steeds onder de vorm van een bepaalde rente aangerekend. Dit heeft te maken met de jaarlijkse inflatie en het risico dat de kredietnemer het geld niet meer kan terugbetalen. Dat geldt zowel voor een gewone lening op afbetaling als een aflossingsvrije lening. Het spreekt wel voor zich dat de manier waarop de rente wordt berekend kan verschillen van krediet tot krediet.

Is een mini lening een renteloze lening?

Bovenstaande is natuurlijk een strikvraag. In principe zouden we een mini lening inderdaad zonder probleem een renteloze lening kunnen noemen omdat er bijna geen rente in rekening wordt gebracht. De rente komt in totaal neer op zo’n 20 of 30 eurocent. Wat veel mensen wel eens over het hoofd zien is dat het niet wil zeggen omdat er sprake is van een renteloze lening dat het daarom ook een kosteloze lening is. Een renteloze lening geeft alleen aan dat er geen rente op de lening wordt aangerekend, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere kosten in rekening kunnen worden gebracht. Bij een mini lening is er dan wel geen sprake van een rente, maar wel van een zogenaamde opstart- of instapkost. Ga er dus nooit vanuit dat er aan een renteloze lening geen kosten verbonden zijn, want dan kunt u van een koude kermis thuiskomen…

Renteloze lening is ook een lening

Een renteloze lening afsluiten kan voor veel mensen de ideale uitweg zijn om over een beetje extra kapitaal te beschikken zonder dat daar torenhoge kosten aan verbonden zijn. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat het ook in dit geval gaat om een echte kredietovereenkomst. Met andere woorden, u zult gedurende de looptijd van de overeenkomst moeten voldoen aan de afbetalingsvoorwaarden, ook al worden er geen kosten aangerekend, de afbetaling dient natuurlijk gewoon wel plaats te vinden.