Werkgeversverklaring hypotheek

Wanneer u er voor kiest om een hypotheek af te sluiten dient u er zich van bewust te zijn dat u een grote financiële verplichting aangaat. Voor het afsluiten van een hypotheek als werknemer dient u dan ook steevast te beschikken over een zogenaamde werkgeversverklaring. Dit is een verklaring die door uw werkgever opgemaakt moet worden en die stelt dat men in de nabije toekomst niet van plan is om u te ontslaan. Dit is zowel van belang voor u als voor de bank. Door deze verklaring weet de bank immers dat u zult kunnen blijven beschikken over uw huidig inkomen en weet u dat u in staat zult zijn om te kunnen blijven voldoen aan uw financiële verplichtingen.

Werkgeversverklaring verplicht bij hypotheek?

In principe is een werkgeversverklaring voor het afsluiten van een hypotheek natuurlijk niet verplicht. Het document maakt echter wel standaard onderdeel uit van het dossier bij uw bank. Het niet over een dergelijk document beschikken kan er met andere woorden voor zorgen dat het verkrijgen van de door u aangevraagde hypotheek bemoeilijkt wordt. U doet er dan ook goed aan steeds bij uw werkgever te raden te gaan of hij bereid is om een dergelijke verklaring op te stellen of niet. Indien niet, dan weet u meteen dat u daar rekening mee dient te houden bij het aanvragen van uw hypotheek. Wanneer uw werkgever wel bereid is om een werkgeversverklaring op te maken is dat in ieder geval een goede stap in de juiste richting!

Wat wanneer ik niet beschikt over een werkgeversverklaring?

Laat ons echter vooral eens dieper ingaan op wat er gebeurt wanneer u niet over een werkgeversverklaring hypotheek beschikt. We onderscheiden hierin twee gevallen. In eerste instantie is er de zelfstandige ondernemer. Hij of zij kan geen werkgeversverklaring voorleggen omdat er geen sprake is van een werkgever. In dit geval zal de bank kijken naar de cijfers van het bedrijf waar de persoon in kwestie eigenaar van is. Zijn deze cijfers voldoende toereikend, dan zal het verkrijgen van een hypotheek geen probleem vormen. Wanneer u op een bepaald ogenblik als privé persoon niet in staat zou zijn om te voldoen aan de kredietvoorwaarden kunt u nog steeds te raden gaan bij het bedrijf. Als werknemer heeft u deze mogelijkheid natuurlijk niet. In dit geval wil het ontbreken van een werkgeversverklaring met andere woorden zeggen dat u geen enkele back-up heeft voor momenten waarop het op financieel vlak allemaal wat minder gaat. In principe hoeft dit nog zo geen groot probleem te zijn wanneer u beschikt over aanvullende financiële waarborgen die u in onderpand kunt geven voor het verkrijgen van de aangevraagde hypotheek. Denk hierbij aan effecten, maar ook aan spaargeld. Beschikt u over geen van bovenstaande, dan wordt het toegekend krijgen van een hypotheek helaas bijzonder moeilijk.

Werkgeversverklaring hypotheek

Hoewel een werkgeversverklaring geen verplichting is, is het voor de bank zo goed als de enige doorslaggevende factor om een hypotheek toe te kennen of te weigeren. Zonder deze verklaring en zonder eventuele aanvullende financiële waarborgen wordt het verkrijgen van een hypotheek voor een werknemer aanzienlijk bemoeilijkt. Wanneer u werkt zal uw werkgever in de meeste gevallen over een dergelijke verklaring echter niet moeilijk doen waardoor dit probleem hem in de praktijk dan ook slechts zeer zelden stelt.