Zakelijke lening

Wanneer we kijken naar de mogelijkheden binnen de financiële wereld om een lening af te sluiten zien we dat er vandaag de dag erg veel opties bestaan. Toch is het mogelijk om alle kredietvormen die op de markt zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen. Enerzijds is er bijvoorbeeld de private lening terwijl er anderzijds ook nog de zakelijke lening is. Een private lening heeft zoals de naam reeds doet vermoeden de functie om geld voor private doeleinden te verstrekken. Een zakelijke lening daarentegen wordt afgesloten door bedrijven die nood hebben aan een stukje extra kapitaal om bijvoorbeeld te investeren in de uitbreiding van het bedrijf of de aankoop van nieuw materiaal.

Waarom een zakelijke lening?

Het afsluiten van een zakelijke lening wordt zoals de naam reeds doet vermoeden enkel en alleen gedaan door bedrijven die over extra kapitaal wensen te beschikken. De voorwaarden voor het toegekend krijgen van een zakelijke lening verschillen van een private lening in dat opzicht dat u niet over een bewijs van inkomsten dient te beschikken. Een loonfiche is voor het krijgen van een zakelijke lening met andere woorden niet vereist. Waar u wel rekening mee dient te houden zijn de cijfers van het bedrijf waar de zakelijke lening voor wordt afgesloten. Hierbij wordt door de bank niet alleen rekening gehouden met de omzet, maar speelt vooral de winst een belangrijke rol. De kosten op de zakelijke lening dienen immers van de winst te worden betaald.

Voordelen van een zakelijke lening

De voordelen van een zakelijke lening zijn niet zozeer afhankelijk van de kredietvorm op zich, maar vooral van de vennootschapsvorm waarmee de lening wordt aangegaan. Kenmerkend voor een zakelijke lening is immers dat de aansprakelijkheid voor de schulden beperkt kan worden tot de vennootschap en aandeelhouders daardoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit geldt niet wanneer er door de aandeelhouders voor wordt gekozen om privé borg te staan zodat een groter bedrag geleend kan worden. In dit geval kan de aandeelhouder in kwestie wel aansprakelijk gesteld worden voor het extra bedrag dat door zijn borgstelling geleend kon worden. Voor het initiële bedrag dat door de zakelijke lening werd verstrekt is de aandeelhouder ook in dit geval echter niet aansprakelijk. Wanneer een zakelijke lening wordt afgesloten door een eenmanszaak of door een vennootschap zonder beperkte aansprakelijkheid is de zaakvoerder van het bedrijf wel volledig aansprakelijk voor de afgesloten zakelijke lening.

Geen omzet maar winst

Het afsluiten van een zakelijke lening biedt bedrijven de mogelijkheid om over extra kapitaal te beschikken. Voor het toegekend krijgen van een zakelijke lening wordt er gekeken naar de omzet, maar vooral de winst die wordt gemaakt is van doorslaggevend belang in het al dan niet toegekend krijgen van het krediet. Voor aandeelhouders is de zakelijke lening in combinatie met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ieder geval een zeer veilige mogelijkheid om over extra geld te kunnen beschikken. Wanneer de zakelijke lening wordt afgesloten door een eenmanszaak is de eigenaar van het bedrijf wel persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte schulden. In dit geval kan de bank dan ook beslag leggen op persoonlijke bezittingen voor het afbetalen van de afgesloten zakelijke lening.